Top 5 cuvinte cheie pentru orice exportator

Exportul oferă oportunități importante pentru afacerile mici si mijlocii. Pentru cei care exportă prima dată însușirea terminologiei poate reprezenta o provocare în sine. În terminologia comerțului internațional există mai mulți termeni care sunt utilizați în mod frecvent și pe care orice exportator trebuie să îi includă în vocabular.

Certificatul de Origine (CO) este un document care atestă faptul că bunurile au fost obținute sau asamblate într-o țară anume. De obicei este utilizat pentru obținerea unei facilități vamale în vederea exportului și determină nivelul tarifului de import. Certificatul ar trebui să includă numele și adresa exportatorului, al producătorului (dacă este diferit), al importatorului, o descriere a produselor și, dacă este solicitat, semnăturile autorității organizatoare. Există două tipuri de CO: non-preferențial și preferențial. Primul certifică faptul că țara respectivă nu se încadrează în vreun regim special, pe când cel de-al doilea poate beneficia de o reducere tarifară sau chiar de o scutire.

Scrisoarea de transport este un document legal încheiat între expeditor și transportatorul care trebuie să însoțească bunurile pe întreaga durată de timp, indiferent de modalitatea de transport. Ea trebuie semnată de către un reprezentant autorizat din partea expeditorului, transportatorului și destinatarului. Scrisoarea de transport trebuie să conțină minim următoarele informații: denumirea expeditorului și destinatarului, stația de plecare, stația de destinație, greutatea mărfii, numărul coletelor, modul de ambalare, plata taxei de transport, mențiuni privitoare la mijlocul de transport și natura produselor transportate.

Termenii de comerț internațional (INCOTERMS), sunt termeni standard de comerț internațional care stabilesc responsabilitățile cumpărătorului și vânzătorului. Sunt recunoscuți și acceptați în întreaga lume și sunt promovați de Camerele Internaționale de Comerț pentru a limita incertitudinea în relații comerciale pentru a proteja atât consumatorul cât și vânzătorul. Incoterms stabilește încă de la început cine este responsabil de procesul de vânzare-cumpărare, de la costurile de transport și asigurare și pânăăla taxe și parcurgerea formalităților vamale. Ele trebuie să precizeze, de asemenea, de unde ar trebui ridicate bunurile și unde ar trebui transportate și cine este responsabil pentru bunuri în fiecare etapă a transportului.

Expeditorii de mărfuri (freight forwarders) sunt agenții care ajută importatorii și exportatorii să-și transfere bunurile în jurul lumii. Folosirea unui freight forwarder are o mulțime de avantaje, nu în ultimul rând în ceea ce privește reducerea costurilor. Aceste companii vă pot ajuta, în anumite condiții, cu realizarea formalităților vamale, plata taxelor, întocmirea documentelor necesare, inclusiv scrisoarea de transport, și asigurarea bunurilor. Aceștia sunt agenții care ajută importatorii și exportatorii să-și transfere bunurile în jurul lumii. Folosirea unui freight forwarder are o mulțime de avantaje, nu în ultimul rând în ceea ce privește reducerea costurilor. Aceste companii vă pot ajuta, în anumite condiții, cu realizarea formalităților vamale, plata taxelor, întocmirea documentelor necesare, inclusiv scrisoarea de transport, și asigurarea bunurilor.

Sistemul Intrastat compilează date privind mișcarea bunurilor pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă ești un agent economic înregistrat în scop de TVA ce tranzacționează anual cu alte state membre bunuri în valoare de peste 900 000 lei, atunci ești nevoit să depui o declarație la Institutul Național de Statistică cu privire la aceste tranzacții. Companiile care furnizează servicii nu trebuie să declare Intrastat.